posted by black on Cze 7

Historia grupy Sfora

 

W roku 2000 wszystko się zaczęło. Wtedy to 5 osoby z naszego miasta Tarnowa zaczęły się strzelać. Byli to Alchemik, Alan, Cypis, Gibon i Sony. Przez kilka miesięcy strzelanki odbywały się nieregularnie, lecz z czasem stały się cotygodniowe. Sporadycznie strzelali się z nimi znajomi z innych miast.

W roku 2004 do grupy przyłączyło się kilka nowych osób. Jeden z jej nowych członków „Łysy” zaproponował założenie oficjalnej drużyny. Pomysł spotkał się z pełną akceptacją grupy. Na dowódcę wybraliśmy wtedy właśnie Łysego.

Tak staliśmy się sprawnie funkcjonującą drużyną. Przy współpracy drużyny została wybrana nazwa i znak drużyny. Aby zaistnieć w środowisku dowództwo zaproponowało pierwsze manewry pod egidą sfory. Manewry odbyły się na terenie Tarnowskiej „Mlecza

rni”. Okazało się że był to bardzo trafiony pomysł. Później zorganizowaliśmy jeszcze kilka większych imprez.

I tak Neuroschima 2, 3, 4 oraz manewry „Operacja Żdzary” zostały przez uczestników ocenione bardzo wysoko. W miedzy czasie zmieniła się struktura organizacyjna grupy, miejsce dotychczasowego dowódcy Łysego objął, Alchemik. Grupa brała udział w różnych akcjach. Pomagaliśmy służbom mundurowym zabezpieczyć „Biały Marsz”, który przeszedł ulicami Tarnowa po śmierci Papieża. Kilku członków Sfory brało udział w operacji „Jesienna Mgła” organizowanej przez tarnowską policję.

Głównym terenem działań grupy jest teren leśny w oparciu o zasady taktyki zielonej, w której nie brakuje elementów CQB. W obecnej chwili każda strzelanka to trening niektórych bądź wszystkich umiejętności od poruszania się w terenie zalesionym, do porozumiewania się za pomocą radia i znaków niewerbalnych. Początkowo przyjęliśmy, że nasza drużyna będzie najmniejszą formacja wojskową, czyli sekcją plutonu składającą się z 9 osób.  Każdy z członków drużyny miał swoje miejsce w drużynie, i trenował elementy z nim związane. Oprócz szkolenia się w terenie szkolimy się także teoretycznie, takie szkolenie w równym stopniu pomaga nam wypełniać powierzone nam zadania.

Obecnie, niestety, członków założycieli już nie ma w aktywnej zabawie, z powodów rodzinnych, czy to wyjazdu na/po studiach skład się wykruszył. Na dzień dzisiejszy członków aktywnych, jest 8 i mamy nadzieję jednak skład grupy zwiększyć poprzez nabór nowych członków.

Nawiązaliśmy współprace z tarnowską „42 Royal Marines Commando”, krakowską „4mozą”, krasieńskim NFZ’em oraz Kłodzkim „BOS ASG”.